Skip to main content

Aanmelden

Ben je enthousiast geworden en wil je je graag aanmelden bij onze club, dan heten we je van harte welkom. Gebruik het formulier hiernaast om jezelf aan te melden. Na aanmelding ontvang je zo spoedig mogelijk een bevestiging met verder informatie.

1. Statuten

De statuten staan in de oprichtingsakte van de vereniging. Een afschrift hiervan is op te vragen via de ledenadministratie.

2. Contributiekosten

Onderstaand de huidige contributietabel.

Niet spelend lid €26
Leeftijd 4 t/m 5 €45
Leeftijd 6 t/m 8 €76
Leeftijd 9 t/m 11 €87,50
Leeftijd 12 t/m 14 €115
Leeftijd 15 t/m 17 €147,50
Leeftijd boven de 18 €180
Recreanten €115

3. Vervoersregeling

De bijdrage die wij per lid vragen in verband met onze vervoersregeling. Ouders worden na overleg ingedeeld om mede het vervoer te verzorgen. Na afloop van het contributiejaar volgt een door de club vastgestelde vergoeding voor gereden kilometers.

Pupillen – € 30,00
Aspiranten – € 30,00
Junioren – € 30,00

4. Kledinghuur

De Vereniging Starlights stelt onze jongste leden in staat een pak bestaande uit honkbalbroek en honkbalshirt te “huren”. Daarvoor wordt een jaarlijkse bijdrage gevraagd.

Beeball – € 20,00
Pupillen – € 20,00

5. Bijdrage aan verenigingsaciviteiten

Alle leden van de club, alsook ouders van jeugdleden, worden geacht mee te werken aan diverse clubactiviteiten welke van belang zijn voor het in stand houden van de club. Indien een beroep op uw ondersteuning wordt gevraagd, verwachten wij uw bereidwillige medewerking. U kunt worden ingedeeld in activiteiten zoals :

 • Vervoer naar wedstrijden
 • Bardiensten.
 • Scheidsrechter- en scorediensten
 • Poetsdiensten.
 • Werkzaamheden t.b.v. de accomodatie en velden.

6. Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van B.S.V. Starlights, gevestigd op de Goudenregenstraat 25, 5482 CW Schijndel, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40216764, hierna te noemen: “de Vereniging”.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag gerust per e-mail aan: erwin_schouten92@hotmail.com

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel Welke Persoonsgegevens Bewaartermijn Ontvangers/ beheer
Aanmelding lidmaatschap

Voornaam

Achternaam

Adres

Geboortedatum

Telefoonnummer

E-mailadres

Gedurende de periode van het lidmaatschap. Na beëindiging 2-jaar daarna.

N.v.t.

Beheer door ledenadministrateur.

Financiële administratie

Bankgegevens

Betaalgegevens

Gedurende de periode van het lidmaatschap en twee jaar daarna.

Daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

N.v.t.

Beheer door penningmeester.

Sportlink

Voornaam

Achternaam

Adres

Geboortedatum

Telefoonnummer

E-mailadres

Pasfoto

Gedurende de periode van het lidmaatschap. Gegevens in Sportlink zijn standaard geblokkeerd. Worden door leden en/of ouders/voogd vrijgegeven.
Teamindeling

Voornaam

Achternaam

Geboortedatum

Gedurende de periode van het lidmaatschap.

Overzichten worden na herziening vernietigd.

Overzichten verstrekt door ledenadministratie aan

voorzitter J.T.C.

Versturen digitale berichten

Voornaam

Achternaam

E-mailadres

Gedurende de periode van het lidmaatschap.

 

N.v.t.
Foto’s op de website Geen persoonsgegevens Blijven ook na de beëindiging van het lidmaatschap zichtbaar. Bij het aanmelding van het lidmaatschap gaat het lid en/of ouder/voogd akkoord met het vertonen van afbeeldingen op de website.
Ter benadering na beëindiging van het lidmaatschap. (bijzondere gebeurtenis)

Voornaam

Achternaam

Adres

Telefoonnummer

E-mailadres

Blijvend bewaard. N.v.t.

Verstrekken aan persoonsgegevens aan derde.

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens niet derden.

Beveiliging persoonsgegevens.

De vereniging treft passnede maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicaties en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige aanmeld voor lidmaatschap dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Wijziging van het privacy beleid.

De Vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website za; steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

Contactgegevens.

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens  of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:        Penningmeester/ ledenadministratie B.S.V.Starlights

Mail:                                erwin_schouten92@hotmail.com

Klachten over de verwerking van uw Persoonsgegevens.

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als uw een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerking van uw persoonsgegevens.

Formulier

Ondergetekende meldt zich aan als lid van B.S.V. Starlights. Hij/zij gaat akkoord met de onderstaande doelstellingen, statuten (1), contributie (2), vervoersregeling (3), kledinghuur (4) en privacyverklaring (6) van B.S.V. Starlights. (Documentatie is bij de ledenadministratie verkrijgbaar). Zie ook de andere zijde van dit blad. Gezamenlijk met dit inschrijfformulier vragen wij u de doorlopende machtiging in te leveren zodat Starlights de jaarlijkse verschuldigde contributie, vervoerskosten en eventuele huur van kleding kan innen.

Deze inschrijving is eenmalig en blijft van kracht tot schriftelijke opzegging.
Voor leden tot 18 jaar vragen wij ook een handtekening onder dit formulier van de ouder(s) cq. verzorger(s) .

  Voorkeur team

  Ik ga akkoord dat bovenstaande gegevens gebruikt worden voor de SEPA incasso

  Ik ga akkoord met de voorwaarden en bevestig mijn inschrijving