Skip to main content

Woensdag 20 februari werd de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. De bestuursleden Ardine Emmaneel (na 10 jaar) en Mieke Goossens (na 7 jaar) namen afscheid. Zij zijn opgevolgd door Anne Goossens, Mijke van Schaaijk en Erwin Schouten, zodat het bestuur weer uit 7 personen bestaat en in de volgende samenstelling het nieuwe seizoen ingaat:

    • Adrie Hellings (voorzitter)
    • Mijke van Schaaijk (secretaris)
    • Jo van der Aa (penningmeester)
    • Aldwin Wijnveld (technische zaken)
    • Dennis Hermes (accommodatie & veldzaken)
    • Anne Goossens (algemene zaken)
    • Erwin Schouten (algemene zaken