Skip to main content

Graag willen wij jullie allemaal graag uitnodigen voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Deze vindt plaats op woensdag 15 februari 2017 om 20.15 uur in de kantine.

De stukken die op deze vergadering besproken zullen worden worden per e-mail toegestuurd. De financiële stukken worden op de vergaderavond uitgereikt.

Volgens de statuten van onze vereniging moet  éénvijfde deel van de leden aanwezig zijn om tot besluitvorming te kunnen komen. Om te voorkomen dat we een extra vergadering moeten uitschrijven heeft het bestuur daarom, conform de statuten, het volgende besloten:

Als blijkt dat het vereiste aantal leden op 15 februari 2017 niet wordt gehaald, schrijft het bestuur bij deze meteen een tweede vergadering uit, die dezelfde avond om 20.30 uur begint.

Hopelijk is dit niet nodig en wordt het een goede vergadering met een zeer grote opkomst.