Skip to main content

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van woensdag 21 februari jl. is aan Bianca en Dennis Hermes de LEO-Award 2018 overhandigd. Het was de 34e keer dat deze Award werd uitgereikt.

Tijdens de opening van het huidige complex aan de Leemputten stelde oud-voorzitter en medeoprichter Leo Muskens de zg. Leo-Award in, een wisseltrofee voor iemand uit de vereniging die zich in een seizoen extrasportief heeft ingezet.

In 1985 werd de eerste Leo-Award uitgereikt aan John Verhoeven. Ondertussen is het een felbegeerde trofee geworden die de afgelopen jaren al door veel clubmensen gewonnen is. Ook na het overlijden van Leo Muskens in 2009 wordt zijn Award nog jaarlijks toegekend.

Hieronder enkele passages uit de toespraak van voorzitter Adrie Helling:

Vandaag gaat de Award naar iemand met een heel speciaal lidnummer, nl. DJ8P676. Tegenwoordig hebben we geen normale lidnummers meer, maar heel ingewikkelde formules.

Maar de Leo-Award gaat dit jaar naar nóg iemand. Deze persoon is geen officieel lid van onze vereniging, maar dat is geen voorwaarde om de prijs toch te kunnen winnen. Dat hebben we nog even nagekeken.

De winnaar van de LEO-Award 2018 die wel lid is, is al heel lang lid van de vereniging. Hij staat nl. ook de lijst van hele-oude-leden die de commissie, die het 40-jarig jubileum organiseert, gebruikt voor het versturen van uitnodigingen voor de reüniedag. Van die lijst is hij weer afgehaald, want ondertussen is hij alweer jarenlang terug bij Starlights, na zijn uitstapjes naar andere verenigingen.

De andere winnaar is wat minder lang bij de vereniging betrokken, maar toont zich de laatste jaren steeds actiever.

Overigens zijn beide winnaars dermate nauw aan elkaar verbonden, dat het ons geen probleem lijkt om de Award het komende jaar eerlijk te verdelen.

Winnaar 1 speelt bij de recreanten, is actief in meerdere commissies en als trainer en coach zowel bij jeugd als senioren actief en actief geweest. Met name de organisatie van het jeugdkamp is de laatste jaren zijn grootste project.

Winnaar 2 is vooral actief geworden nadat haar kinderen bij de vereniging kwamen. Ook zij is actief in meerdere commissies, is aanspreekpunt voor de pakken van de jeugd en helpt Tonnie graag achter de bar. Daarnaast is ook voor haar het jeugdkamp een jaarlijks hoogtepunt.

Over winnaar 1 wil ik nog wel kwijt dat hij nu tóch nog met een prijs vandaag de kantine verlaat, nadat hij die twee geleden mis liep tijdens de finale-avond van de dartscompetitie. Dit is méér dan een troostprijs!!

De LEO-Award is een aanmoedigingsprijs voor iemand waarvan het bestuur verwacht dat hij of zij (in dit geval dus een hij én een zij) nog vele jaren heel veel voor onze vereniging kan en zal gaan betekenen. Daar zijn wij van overtuigd!

De LEO-Award 2018 gaat daarom naar Bianca en Dennis Hermes”.

Leo-award 2018