Skip to main content

HistorieDe geschiedenis van Base- en Softball Vereniging Starlights

Het begon allemaal op 16 december 1977. Een citaat uit de bekendmaking in het Schijndels weekblad:

“Onderstaande oprichter nodigden allen, die in Schijndel honk- en softbal in het voorjaar van 1978 willen gaan beoefenen, uit om op vrijdag 16-12-1977 om 20.00 uur in den Hert in een vergadering bijeen te komen in Schijndel te komen tot een honk- en softbalvereniging.”

De oprichters: Albert Pijnenburg, Leo Muskens en Aart Verhagen

Bij de eerste vergadering waren 7 personen aanwezig.

1978
Op 13 maart 1978 werd een eerste algemene ledenvergadering gehouden. van leden was toen nog geen spraken, er waren 14 aanwezigen. De eerste contributie werd vastgesteld op f100,- gulden voor de seniorenleden (6 in het totaal) en f50,- voor junioren leden (eveneens 6 in het totaal)

Er werd gestart op het veld bij de toenmalige L.T.S. Het viel bij aanvang allemaal niet mee, getuige een verslag uit de bestuursvergadering van 5 juni 1978

Punt 4: ‘We bespreken, weer eens een keer en weer eens een downstemming, ons ledenbestand en zoekennnaar mogelijkheden tot uitbereiding enerzijds en tot verhoging van de clubtrouw anderzijds’

Op het eind van het verslag het volgende :
… en toen viel er een lange zomer pauze in ..

Met verregende pogingen voor een wedstrijd tegen de Ducks, geen bezoek aan Haarlem en Oosterhout (Wat blijkbaar wel gepland was), Geen trainingen in de maand juni, de mededeling dat Aart Verhagen wegens studie zijn verenigingsactiviteiten zou staken.
Tot de volgende bestuursvergadering op 26-9-1978

Alleen Albert Pijnenburg en Leo Muskens waren overgebleven in het bestuur. Zij besloten om op 9-10-1978 de eerste algemene ledenvergadering bijeen te roepen. Er wordt besloten om tot wijkgerichte acties over te gaan om leden te werven.

1979
In 1979 wordt voor het eerst deelgenomen aan de competitie onder de naam H.S.V Schijndel. De eerste wedstrijd in april 1979 wordt gespeeld tegen Roosendaal tegen de Alligators (eveneens een nieuwe club). En de Schijndelse honkballers weten deze wedstrijd in winst om te zetten.
Tijdens de Algemene leden vergadering van 4-7-1979 wordt besloten om onder de naam B.S.V. Starlights verder te gaan. De competitie wordt overigens afgesloten op de laatste plaats, in totaal worden 4 punten behaald.

Op 18-12-1979 passeren de statuten bij de notaris en in januari 1980 wordt de vereniging ingeschreven bij de kamer van koophandel.

1980
In 1980 neemt ook een juniorenteam deel aan de competitie. In dat zelfde jaar wordt Michael Ocon (een Amerikaan) aangetrokken als trainer.

Vanaf oktober 1980 traint hij op woensdag junioren en senioren. Hij komt speciaal uit Roosendaal naar Schijndel en eet en slaapt bij leden van de club.
Zijn Schema ziet er als volgt uit:
16.00 uur trainen junioren
17.00 uur training pitcher catchers
18.00 uur eten
19.00 uur training senioren

1981
Op 9-1-1981 komt er officieel bericht van de jeugd Sport Stichting Schijndel dat B.S.V. Starlights een veld krijgt aan de parallelweg samen met de handbalvereniging en twee korfbalverenigingen.
Op 28 mei is de officiële opening. De club heeft nu een eigen speelveld met backstops en dug-outs.
In dat jaar wordt wederom het initiatief genomen (niet het eerste , maar wel het initiatief wat zal slagen, wat later blijkt) om softbal teams op te zetten. De eerste leden lijst telt 17 softbalsters. Daar mee komt het totaal aantal leden op 46.

1982
In 1982 kent B.S.V Starlights een zeer triest moment in haar bestaan . Ben de Koning, zeer actief lid van de vereniging, overlijd in juni van dat jaar door een ongelukkig ongeval met zijn fiets. Een maand later in juni 1982, overlijdt Marcel van Roy, eveneens een zeer actief lid van B.S.V. Starlights, door een bedrijfsongeval. Ook dergelijke ingrijpende gebeurtenissen behoren tot de geschiedenis ban B.S.V. Starlights.

Op 9 januari 1983 wordt het eerste lustrum gevierd.
Met een indoortoernooi en een aansluitende feest avond worden de eerste 5 jaren honkbal (en iets korter het softbal) in Schijndel gevierd. ’s Avonds wordt Beer Pijnenburg benoemd tot lid van verdienste.

1983
Op 7 april 1983 komt het bericht dat B.S.V. Starlights een accommodatie krijgt aan de leemputten.
Op 29 juni wordt een extra Algemene leden vergadering uitgeroepen vanwege de bouwplannen voor kleedlokalen en een kantine. Door een unieke constructie (grote animator achter dit plan is Leo Muskens) wordt ingezet van eigen leden de accommodatie gerealiseerd. Samen met de korfbal club Avanti wordt een beheers commissie in het leven geroepen. Een peanutmiddag in datzelfde jaar telt maar liefs 175 deelnemers. helaas leverde het weinig nieuwe leden op, maar toch een positief resultaat.

1984
Op 15 april 1984 wordt de nieuwe accommodatie in gebruikgenomen. Bij de opening wordt al meteen melding gemaakt dat er in de toekomst waarschijnlijk kleedlokalen bijgebouwd moeten worden. Daar wordt ook al rekening mee gehouden.
Op dezelfde dag word Leo Muslens benoemd tot ere-lid van B.S.V. Starlights. Het eerste ere-lid en tot nu toe het enigste. Leo stelt een Leo-award in, een wisseltrofee voor iemand uit de vereniging die zich extra ‘sportief’ heeft ingezet.
Op 9 juni 1984 telt de vereniging 53 leden.

1985
In 1985, na intensieve bouwactiviteiten, komt er hernieuwde aandacht voor de leden promotie-activiteiten worden gestart. Ook wordt er in 1985 voor het eerst gestart met de Grote Club Actie. Want voor geld was inmiddels een neusje ontwikkeld. Er was immers steeds een chronisch gebrek geweest aan geld.

1986
In juni 1986 een groei naar 80 leden. De verwachting wordt uitgesproken dat in 1990 men zeker 100 leden moest halen. Steeds meer aandacht ging uit naar de kwaliteit van het spel. Dit was zeker te zien aan de spel resultaten, er werd op behoorlijk niveau gebald wat attractief spel bood. De tribunes zaten keer op keer vol (die waren niet zo groot, maar toch). In dat jaar werd voor de heren een aanvraag ingediend om een klasse hoger te mogen spelen, ondanks het feit dat ze geen kampioen konden worden. De vraag werd gehonoreerd.
Ook de dames diende een soortgelijk verzoek in, en ook zij lieten hun kunnen zien.
Een sponsoractie voor een werpmachine werd gestart en een slagkooi kon worden geïnstalleerd.
De familiedag had een topjaar met maar liefs 180 deelnemers!

1987
In 1987 werd een nieuw logo ontworpen. Bij een steeds professionelere club hoort een professioneel gezicht, zo werd geredeneerd. Ontwerper was oud-lid Geerts Remmen. Het bestuur kende een dieptepunt in dit jaar, op een gegeven moment kende de vereniging nog maar 4 bestuursleden. Het was hard werken voor deze mensen. Gelukkig volgde weer spoedig aanvulling.
Op 18 maart 1987 werd het 100ste lid ingeschreven, 3 jaar eerder dan gepland. In 1987 werd ook het recreantenteam opgestart, een gouden greep in de club-geschiedenis zo bleek achteraf

1988
Op 16 juni 1988 kon voor de eerste keer de kampioensvlag uitgehangen worden. Dames 1 pakte de titel door Knuppelaars gedecideerd terug te wijzen. Het was twee dagen voor de viering van het 10-jarig bestaan, beter gepland kon bijna niet.
In datzelfde jaar wisten ook Heren 1 en de honkbal aspiranten het kampioenschap te behalen.
op 18 en 19 juni werd op een grandioze manier het tweede lustrum gevierd. Op de feest avond werd het clublied gepresenteerd ‘ga je mee naar de Starlights’.
In 1988 werden voorbereidingen getroffen voor de aanbouw van twee kleedlokalen. Door met namen het enorm gegroeide ledenaantal van B.S.V. Starlights, groeide de accommodatie uit haar jasje. Weer werd er een enorm beroep gedaan op de leden en in 1989 werd de aanbouw gerealiseerd. Grote animators waren wederom Leo Muskens en Rene van de Ven.

1989
Op 3juni 1989 worden de nieuw kleedlokalen officieel in gebruik genomen. Op de wegens succes geprolongeerde feest avond op 17 juni 1989 wordt Piet Buytels benoemt tot lid van verdiensten. In dat zelfde jaar wordt de zolang gevraagde werpmachine aangeschaft. ook de slagtunnel wordt hierbij in gebruik genomen. Een extra grote onderhoudsbeurt op het veld vind plaats. Dit in verband met de vele werkzaamheden. Op een aantal zaterdagen in het najaar wordt met behulp van vele leden de waslijst aan werkzaamheden afgewerkt.

Daarna volgen twee betrekkelijk rustige jaren. Daar werd ook voor gekozen in verband met het grote beroep in de jaren daar voor werd gedaan op bestuur en leden. Er was veel aandacht voor de kader vorming. Diverse cursussen werden gevolgd en opgezet, een JTC (Jeugd Technische Commissie) in het leven geroepen. Vermeldenswaardig is uiteraard ook de oprichting van Staduco, een team voor de wat oudere honkballers die op niveau willen blijven trainen en spelen. Staduco is en samenwerking tussen Starlights en Ducks.

1993
In juni 1993 wordt een week lang het 15-jarig bestaan gevierd. Het is een fantastisch 3e lustrumfeest met allerlei activiteiten voor alle leden. Vooral de dienstenveiling die voor de nodige financiën zorgde, de reünie-wedstrijden en de zeskamp vormen een hoogtepunt. Theo van Veghel, lid van Heren 1, maakt een prachtig kunstwerk, dat bij de afsluiting van de festiviteiten onthuld wordt.Wilma Gevers wordt op de feestavond, 26 juni 1993, benoemd tot lid van verdienste. De honkbal-junioren worden glansrijk kampioen, het 10e kampioensteam binnen de vereniging.

1994
In 1994 wordt het team van Heren 1 weer eens kampioen, voor de derde keer!

1995
In 1995 worden het honkbal- en het softbalveld gerenoveerd, o.a. voorzien van bredere gravelbanen. Het softbalveld krijgt een volledig binnenveld van gravel.Er wordt tevens een start gemaakt met het jeugdveld. Het zal nog even duren voordat dit veld bespeelbaar zal zijn.

Op de Algemene Ledenvergadering op 24 januari 1995 wordt Marlies Pijnappels uitgeroepen tot ere-lid, nadat zij méér dan 10 jaar bestuurslid is geweest. Na Leo Muskens een tweede ere-lid binnen de vereniging.

De honkbal-pupillen worden kampioen in hun afdeling en behalen ook het regionale kampioenschap.

1996
In 1996 worden maar liefst twee teams kampioen: Dames 3 behaalt deze titel, evenals de honkbal adspiranten.

1997
In 1997 treedt een nieuw bestuur aan, geformeerd na een woelige bestuurlijke periode. Een nieuwe organisatiestructuur wordt opgezet, en met name het Starlights-gevoel moet weer terugkomen, en veel aandacht wordt gegeven aan het opleiden van de kaderleden. Het Koninginnedagtournooi wordt weer nieuw leven ingeblazen, o.a. naar aanleiding van een succesvolle deelname van de vereniging aan het sportstimuleringsproject. Veel Schijndelse jongeren maken kennis met de honk- en softbalsport. Voor het eerst wordt ook de kaderavond georganiseerd, een bedankavond voor alle actieve leden. Deze avond is een groot succes. Er zijn dit jaar géén kampioenen te huldigen.

1998
Het jaar 1998, staat o.a. in het teken van vierde lustrum, van 26 t/m 28 juni is het weer volop feest bij de Starlights. Tijdens het feestweekend wordt o.a. het jeugdveld dan eindelijk officieel in gebruikgenomen. Bovendien speelt de vereniging sinds kort in de gemoderniseerde pakken.
Vermeldenswaardig is dat de betrokkenheid van de leden bij de vereniging steeds meer toeneemt. Dit is o.a. af te lezen aan de grote opkomst bij de activiteiten, zoals onlangs de Franse avond, georganiseerd door de evenementencommissie. De toekomst van de vereniging ziet er gezond uit, zeker gezien het grote aantal jeugdleden en het weer groeiende kader van BSV Starlights.

René v.d. Ven wordt benoemd tot lid van verdienste. Hij is vooral erg actief geweest bij de bouw en verbouw van de kantine, de kleedlokalen en het aanleggen van de velden.

1999
In 1999 worden er weer eens kampioenschappen gevierd. Heren 1 wordt kampioen en ook de honkbal pupillen behalen de 1e plaats in hun competitie.
BSV Starlights gaat het nieuwe millennium in als een gezonde vereniging met een groeiend aantal jeugdleden. Het bestuur start met de taak: bestuurslid van de dag.

2000-2001
De eerste jaren van de nieuwe eeuw zijn vrij rustige jaren. Wim Verstraten neemt afscheid, nadat hij ruim 12 jaar wedstrijdsecretaris is geweest. Hij wordt tijdens de winterborrel van december 2001 tot lid van verdienste benoemd. De honkbal adspiranten worden in 2000 kampioen, daarna blijft het een paar jaar rustig met de kampioenschappen.

2002
Heren 1 gaat in de 4e klasse spelen in 2002. Ook in 2002 krijgt Gerard Geenen voor de 2e keer de LEO-Award toegekend. Dat is uniek, maar Gerard verdient het van harte vanwege zijn niet aflatende inzet voor de jeugd van onze vereniging. Op bestuursgebied is ook vrij rustig, het bestuur kent een stabiele samenstelling.

2003
Op dinsdag 29 april 2003 overlijdt plotseling Gijs Verhoeven, een markant lid van onze vereniging. Gijs was, is en blijft een begrip bij BSV Starlights. Hij stond voor sportief spel, respect voor de tegenstander en vooral veel plezier maken. Hij was, samen met zijn vrouw Riek, vanaf de oprichting lid van het recreantenteam, maar in de jaren daarvoor was ook al altijd te vinden bij onze vereniging om zijn kinderen te zien spelen. Hij zorgde voor een sfeer van vriendschap en saamhorigheid, een sfeer die wij bij BSV Starlights graag koesteren en willen behouden.
In 2003 wordt ook het 25 jarig bestaan gevierd. Dat werd al in december 2002 ingezet met een Indoortoernooi en borrel. De jubileumcommissie heeft in juni een programma van 5 dagen samengesteld. Het wordt een doorslaand succes. Er is voor ieder wat wils. Alle activiteiten waren goed bezocht en bijzonder geslaagd te noemen. Hoogtepunt van de feestweek was de postume benoeming van Gijs Verhoeven tot erelid van BSV Starlights.
De vereniging kreeg er ook 4 nieuwe leden van verdienste bij. Mieke Goossens, Mieke van Weert, Mario Gevers en Hen Verhoeven werden bijgeschreven in het register van speciale leden van BSV Starlights. Tenslotte is er een prachtig jubileumboek verschenen over 25 jaar BSV Starlights.
Marga Verhoeven begint aan haar 11e jaar als bestuurslid, een record! Ze stapt daarbij over op een andere functie, na 10 jaar secretariaat neemt ze functie van penningmeester over!
Als kroon op het jubileumjaar wordt ook het team van Honkbal junioren nog eens kampioen. Een fantastisch Starlightsjaar, weliswaar met een zwart randje, wordt in stijl afgesloten!

2004-2005
De jaren vanaf 2004 staan met name in het teken van de accommodatie. In 2004 wordt in samenwerking met de gemeente Schijndel een lichtinstallatie aangelegd, waarmee de mogelijkheden om te trainen en om wedstrijden te spelen enorm vergroot worden. In 2005 wordt, na een uitgebreide voorbereiding, gestart met de uitbreiding van de kantine en de kleedlokalen. De bouwactiviteiten houden gedurende het gehele seizoen 2006 aan. De bouwcommissie levert enorm veel werk, aangezien het gehele werk in eigen beheer wordt uitgevoerd, overigens wel in samenwerking met DKV Avanti. Met Tonnie Broks wordt een vaste beheerder van de kantine aangesteld. Er wordt voortaan jaarlijks een indoortoernooi voor alle leden georganiseerd. Vanaf 2005 organiseren we in de maand oktober toernooien voor alle jeugdteams. Deze toernooien worden goed bezocht en zijn een groot succes, ook financieel. De sportieve prestaties leveren in 2004 en 2005 geen kampioenen op, maar het gemiddelde spelpeil stijgt zichtbaar. Onder impuls van de honkbalsenioren spelen ook de honkbal junioren en adspiranten steeds op een hoger niveau. De honkbal adspiranten grijpen in 2005 nét naast het kampioenschap door de beslissende wedstrijd tegen Ducks te verliezen.

In 2005 is de vereniging tegen het licht gehouden in een zg. Sportscan. Hieruit kwam naar voren dat BSV Starlights op een heleboel terreinen uitstekend in elkaar steekt, o.a. organisatie, communicatie, functioneren van de Jeugd Technische Commissie, clubsfeer en cultuur. Er zijn ook een aantal aandachtspunten, die het bestuur heeft omgezet in actiepunten. Dit betreft o.a. het opzetten van een Technische Commissie, het verzorgen van de PR en het vergroten van de inkomsten uit sponsoring!

2006
Heren 1 eindigt steeds hoog bovenin en slaagt er in 2006 in om het kampioenschap in de 4e klasse te behalen. Een uitstekende prestatie! Het team trekt gaandeweg het seizoen ook steeds meer toeschouwers die de weg naar het veld weten te vinden.
Heren 2 eindigt in 2006 op een gedeelde 1e plaats, maar verliest de beslissingswedstrijd tegen Jeka.