Skip to main content

Verdiensten van Adrie Hellings voor B.S.V. Starlights

Ruim een jaar geleden gaf je ons te kennen dat je bij een volgende Ledenvergadering je taak als voorzitter van Starlights wilde  be-eindigen.

Nadat je zo rond 1988 lid werd van de club vervulde je al snel de rol als coach van het Damesteam. Dat hield je tot ongeveer 2000 vol en daarna was je nog 5 jaar coach van ons toenmalig honkbal juniorenteam.

In 1996 werd je lid en direct kartrekker van een commissie van goede diensten die een nieuwe structuur van de club op poten zette. 

Vanaf dat moment ook werd je voorzitter van onze club Starlights

Onze club bestaat in december a.s. 45 jaar hetgeen in de zomer van 2023 natuurlijk gevierd gaat worden.

Dat betekent dat je meer dan de helft van die 45 jaar onze voorzitter bent.  Daarnaast verricht je nog meer belangrijke taken zoals het wedstrijd secretariaat, het toewijzen van scheidsrechters, de bar en poetsdiensten indeling en de organisatie van de toernooien in en aan het eind van het seizoen.

Ook ben al weer bijna 10 jaar speler-coach van de recreanten en organiseer je hun competitie.

Je vertegenwoordigt ons bij feestelijke en droevige momenten.

Je presenteert je daarbij op een persoonlijke manier die de sfeer en de onderlinge omgang bij Starlights kenmerkt.

Onze club kent je als een stabiele, rustige persoon die vertrouwt op zijn bestuursleden en kader. Jij bewaakt de rode draad, stimuleert en vult aan als dat nodig is, steeds ook met respect voor alle leden.

Dan je actieve carrière. Je speelt al weer 7 jaar in het recreantenteam 

Je bent bekend om je slinkse stootslagen en lange passen om de honken te bereiken.

De laatste tijd word je wat geremd door enig lichamelijk ongemak maar daar valt eigenlijk maar weinig van te merken. Als het echt nodig is, trek je zelfs een scheidsrechters uitrusting aan om de recreantenwedstrijden te leiden.

Maar jezelf enigszins in acht nemend, besluit je ook dat je alleen maar je taak als voorzitter overdraagt en dat je andere taken nog langer op je blijft nemen. Dat stelt ons gerust want wie zouden we kunnen vragen al die taken door 1 persoon uit te laten voeren.

Mede vanwege al die inzet werd je door onze koning beloond met een koninklijke onderscheiding die je tijdens onze jubileumweek door de burgemeester kreeg opgespeld. Je genoot van deze verrassing zeker ook omdat we er allemaal bij mochten zijn.  Al bijna 7 keer gaf je ook leiding aan de jubileumcommissie en natuurlijk mag je solliciteren lid te worden van de 8ste.

Samen met Marianne zorgde ook voor een hapje en een drankje tijdens de kaderavond.

Als er wat te vieren en te danken valt ga jij graag voorop. 

Natuurlijk deed en doe je deze taken niet geheel alleen. Daarom bedank ik ook alle bestuursleden en kader leden die met jou aan de leiding onze club Starlights soms heel lang hebben gediend. 

Tot slot ben je ook bekend met het beschrijven van de geschiedenis van Starlights tussen het 25ste en 40 ste jaar. Wellicht volgen de recente 10 jaar nog.

De organisatie van je opvolging gaf je heel verstandig uit handen. Natuurlijk zijn we blij met   de bereidheid van Rianne Goudsmits om je taak als voorzitter uit te gaan voeren.

We hebben er evenveel vertrouwen in als het vertrouwen dat jij ons clubleden steeds toonde. Dank voor al je wijsheid die je toonde in prettige maar ook ernstige momenten.

We konden op je bouwen en dat blijven we weliswaar vanuit andere taken nog graag doen.

Dank je wel voor ruim 25 jaar leidinggeven aan Starlights. Een vrijwel unieke prestatie.

De vereniging B.S.V. Starlights is Adrie Hellings én zijn vrouw Marianne, die hem altijd de ruimte geeft bij al zijn werk voor de vereniging, erg dankbaar voor alle inzet in de afgelopen jaren. Marianne bedankt daarvoor !!

Daarom vraag ik de nu aanwezige leden of zij kunnen instemmen met je te benoemen als erelid van de vereniging Starlights.

Je verdient een groot applaus.

We willen je graag een bijzondere VIP dag aanbieden op 9 juli a.s. in de Haarlem Honkbal Week.

Tot slot:

Het Bestuur van de Koninklijke Nederlandse  Base- en Softball Bond; vanwege 

25 jaar lidmaatschap ,bestuurslid en voorzitter

25 jaar wedstrijdsecretaris ; aanstelling scheidsrechters ,bar en schoonmaakdiensten.

25 jaar toernooicommissie

25 jaar coach; 12 jaar Dames 1 ; 5 jaar Coach junioren honkbal; 12 jaar speler coach recreanten team. 

Organisator Recreanten competitie ,redactie nieuwsbrief en voorzitter jubilea commissie.

Maar vooral een echte clubman; correct, vriendelijk en verbindend.

Met vriendelijke  groeten,

Het Bestuur van de KNBSB feliciteert Starlights en Adrie Hellings  met daarbij behorend de

erepenning van de KNBSB. De insricptie wordt later toegevoegd.