Skip to main content

Tijdens de Algemene Leenvergadering van woensdag 19 februari nam Jo v.d. Aa na 23 jaar afscheid als bestuurslid. Bij zijn afscheid werd hij benoemd als erelid van BSV Starlights. Hieronder de toespraak van voorzitter Adrie Hellings bij het afscheid van Jo.

Jo, je bent al bijna 35 jaar actief bij de honk- en softbalvereniging BSV Starlights betrokken.

In eerste instantie als begeleider van het jeugdteam waarin jullie zoon Mike speelde, maar al snel werd je coach van dit team en actief binnen de vereniging. Samen met je echtgenote Betsie was je één van de eerste leden van het in 1987 opgerichte recreantenteam en dat zijn jullie ruim 30 jaar geweest.

Toen er in 1990 een Jeugd Technische Commissie (JTC) werd opgericht om het jeugdbeleid binnen de vereniging goed te organiseren, was jij de eerste voorzitter! Precies 10 jaar heb je deze belangrijke functie binnen de vereniging met hart en ziel vervuld en op je eigen wijze leiding gegeven aan de commissie.

Vanaf het begin van de jaren negentig nam je ook diverse andere taken binnen de vereniging op zich. Zo was je meerdere keren lid van een jubileumcommissie, waarin je steevast de taak van penningmeester voor je rekening nam en de financiële zaken dan steeds tot in de puntjes regelde.

Ook werd je coach van Dames 2 en later Dames 1, een taak die je bijna 15 jaar hebt gedaan. Samen met Betsie heb je deze teams jarenlang trouw geleid en jullie afscheid werd dan ook een emotionele gebeurtenis.

In 1996, toen de vereniging bestuurlijk een moeilijke periode doormaakte, was jij de drijvende kracht achter een commissie van goede diensten die de nieuwe organisatiestructuur van de vereniging op poten zette. Jij zorgde o.a. voor goede taakomschrijvingen van alle taken en functies binnen de vereniging. Zelf nam je daarna plaats in het nieuwe bestuur, uiteraard met de post Jeugdzaken.

In 2000 nam je afscheid van de JTC en stapte je binnen het bestuur over op de post Veldzaken, accommodatie en materialen. In deze functie werd je contactpersoon met de gemeente en was je kartrekker van de renovatie van de speelvelden en de aanleg van de lichtinstallatie.

Van 2005 t/m 2007 was je dag en nacht in touw voor de vereniging in verband met de verbouw van de kantine en kleedlokalen. Vanaf het najaar van 2005 was je als projectleider, maar óók als uitvoerder, dagelijks bij het werk te vinden dat volledig in eigen beheer werd uitgevoerd in samenwerking met DKV Avanti. Als projectleider had je ook nu weer bijzondere interesse in de financiën van de werkzaamheden en probeerde met veel plezier binnen het budget het onmogelijke tóch mogelijk te maken. En het mooie is: het lukte je nog ook!! En dat allemaal naast zijn dagelijkse werk van ruim 40 uur per week!!

In 2007 werden de werkzaamheden afgerond en werd de vernieuwde accommodatie feestelijk in gebruik genomen. Een project dat zonder jou nooit op deze manier uitgevoerd had kunnen worden en dat zonder jouw inzet nooit hetzelfde resultaat had gehad. Onze accommodatie is echt prachtig en een voorbeeld voor veel verenigingen. Tijdens de openingsfestiviteiten werd je benoemd tot lid van verdienste.

En voor alle verdiensten voor BSV Starlights werd je in 2012 Koninklijk onderscheiden, notabene tijdens een training van het recreantenteam die onderbroken werd door een bezoek van de burgemeester. Een zeer terechte beloning!

In februari 2016 stopte je na als bestuurslid met de portefeuille Veld & Accommodatie, maar je wilde nog geen afscheid nemen en ging verder met je 20e jaar binnen het bestuur als nieuwe penningmeester, in jouw ogen een rustigere functie en dat was je van harte gegund. Ondertussen startte je wel de donderdagse onderhoudsploeg op, een gouden groep voor de vereniging. Daarmee ga je ook nog verder, dus gelukkig nemen we nog geen definitief afscheid.

Want na 4 jaar penningmeesterschap en 23 jaar bestuurslidmaatschap ga je nu, je bent tenslotte toch ook alweer 70 jaar geworden, ermee stoppen. Ik heb je niet kunnen verleiden de 25 jaar vol te maken…

De vereniging BSV Starlights is jou én je vrouw Betsie, die je altijd heeft ondersteund bij al je werk voor de vereniging, erg dankbaar voor alle inzet in de afgelopen jaren op zoveel verschillende gebieden.

Je bent al lid van verdienste, bent al koninklijk onderscheiden, maar bij dit afscheid hoort natuurlijk ook nog een nog ontbrekende titel!

Jo, het bestuur van BSV Starlights vraagt aan de Algemene Ledenvergadering toestemming om je vandaag te benoemen tot het 5e erelid van onze vereniging.