Skip to main content

Tijdens de opening van het huidige complex aan de Leemputten stelde oud-voorzitter en medeoprichter Leo Muskens de zg. Leo-Award in.

Dit is een wisseltrofee voor iemand uit de vereniging die zich in een seizoen extrasportief heeft ingezet.

In 1985 werd de eerste Leo-Award uitgereikt aan John Verhoeven. Ondertussen is het een felbegeerde trofee geworden die de afgelopen jaren al door veel clubmensen gewonnen is.

Ook na het overlijden van Leo Muskens in 2009, alweer 10 jaar geleden, wordt zijn Award nog jaarlijks toegekend.

Vandaag gaat de Award naar iemand zonder lidnummer, dat is nog niet zo vaak gebeurd. Het is dus geen spelend lid, maar iemand die als kaderlid veel meer achter de schermen bezig is. Hoewel, als ondersteuner van trainers en coaches de afgelopen jaren is hij meerdere keren succesvol is geweest met meerdere kampioenschappen als gevolg….

Maar de Leo-Award gaat ook dit jaar naar nóg iemand. Deze persoon, een zíj, is ook geen spelend lid van onze vereniging, maar heeft zich in de afgelopen jaren ook zeer verdienstelijk gemaakt op allerlei gebieden.

Beide winnaars van de LEO-Award 2019 zijn al een tijdje lid van de vereniging. Via hun zoon, die als jeugdspeler bij Starlights is gekomen, zijn zij bij de vereniging betrokken geraakt en aangezien zij beiden vinden dat zij hun betrokkenheid ook moeten tonen door zich actief in te zetten, zijn zij al snel van alles gaan doen. De mannelijke helft is al die jaren als hulptrainer en assistent-coach betrokken geweest bij de jeugdteams waar zijn zoon speelde, terwijl de vrouwelijke helft als supporter weinig wedstrijden miste en al snel ging helpen in de kantine en bij activiteiten. Je kunt wel zeggen dat zij de laatste tijd de rechterhand van Tonnie is geworden.

Voor de 4e keer in 35 jaar gaat de LEO-Award naar een duo, voor de 2e keer naar een echtpaar. En dat ook voor het tweede jaar op rij, hoewel we beseffen dat we daarmee een risico nemen…..!

We hebben het natuurlijk over John en Diana Rijkers

John heeft zich de laatste jaren opgeworpen als dé klusjesman van de vereniging, zowel op het veld als in de kantine en de kleedlokalen. Daarnaast is hij lid van de beheerscommissie en overlegt, samen het bestuurslid Veldzaken, met Avanti over de onderhoudszaken aan onze accommodatie.

Diana is een tijdje terug toegetreden tot de JTC en was het afgelopen jaar ook lid van de werkgroep die de zo succesvolle Landelijke Beeballdag georganiseerd heeft. Daarnaast was zij zeer actief als lid van de barcommissie tijdens het jubileumfeest.

Beiden zijn ook nog eens betrokken bij het jaarlijkse jeugdkamp en als bestuur hebben we gemerkt dat we nooit tevergeefs een beroep op jullie kunnen doen, waar het ook over gaat. Dit geldt overigens ook voor Tonnie, die anders nooit een weekend weg zou kunnen….

De LEO-Award is een aanmoedigingsprijs voor iemand waarvan het bestuur verwacht dat hij of zij (in dit geval dus een hij én een zij) nog vele jaren heel veel voor onze vereniging kan en zal gaan betekenen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit voor Diana en John het geval zal zijn!

De LEO-Award 2019 gaat daarom naar Diana en John Rijkers.