Skip to main content

LEO-AWARD 2021 

Op 8-7-2021 is tijdens de algemene ledenvergadering voor de 37e keer de LEO-Award uitgereikt. 

Tijdens de opening van het huidige complex aan de Leemputten stelde oud-voorzitter en medeoprichter Leo Muskens de zg. Leo-Award in. 

Dit is een wisseltrofee voor iemand uit de vereniging die zich in een seizoen extrasportief heeft ingezet. 

In 1985 werd de eerste Leo-Award uitgereikt aan John Verhoeven. Ondertussen is het een felbegeerde trofee geworden die de afgelopen jaren al door veel clubmensen gewonnen is. 

Ook na het overlijden van Leo Muskens in 2009, alweer ruim 10 jaar geleden, wordt zijn Award nog jaarlijks toegekend. 

 

De Award gaat dit jaar naar iemand met lidnummer DJ8T44H, een echt clublid. Dat moet ook wel, anders kom je niet voor de Award in aanmerking. Want al heel lang bij Starlights betrokken, en dan bedoel ik echt héél lang. 

De winnaar van de LEO-Award 2021 is echter minder lang lid van onze vereniging, aangezien hij/zij nog een tijdje de voorrang gaf aan het lidmaatschap bij een andere honk- en softbalvereniging, hier uit de buurt. 

 

De LEO-Awardwinnaar zal altijd in de geschiedenisboeken blijven staan als de 1e trainer van onze vereniging die met zijn team een kampioenschap wist te behalen. Dat was in 1988 met Dames 1, een uniek feit dat nooit meer geëvenaard kan worden. Betrokkene heeft de LEO-Award overigens ook al eens eerder gewonnen, dat was in 1992, want behalve als trainer heeft hij zijn sporen bij Starlights in al die jaren méér dan verdiend. 

 

Zo is hij al vele jaren nauw betrokken bij de JTC, de Jeugd Technische Commissie. Welke vereniging kent een dergelijke enthousiaste groep mensen die elke maand bij elkaar komt om tot diep in de nacht álle zaken te bespreken en te organiseren die met de levensader van de club te maken hebben, nl. de jeugd. Dan denk ik aan activiteiten als het jeugdkamp, de proevendag en de sportstimulering. Daarnaast ook nog de organisatie van de trainingen en het vastleggen van het kader. Petje af, want ik mag wel zeggen dat door de inspanningen van de JTC onze vereniging steeds van onderop blijft groeien. En dat is nodig om als gezonde vereniging te blijven bestaan. APPLAUS! 

 

Verder verzorgen hij samen met zijn maatje al vele jaren het materiaal. En dat doen ze fantastisch. Alle teams zijn aan het begin van elk seizoen weer goed voorzien en door zuinig om te gaan met het inkopen en gebruik van materialen blijven de kosten ook binnen de perken. Complimenten!  

De LEO-Award is dus al eens eerder door hem gewonnen. Deze eer kwam tot nu toe alleen Gerard Geenen toe. Zo staan beiden nu ook wat dat betreft quitte, want ook zijn jullie beiden al 9 jaar lid van verdienste! 

 

Waarom nu deze onderscheiding? Dat heeft alles met de coronapandemie te maken. Nadat vorig jaar het sporten, na de lockdown, weer mondjesmaat én onder strenge voorwaarden werd toegestaan, heeft Toine zich opgeworpen als corona-verantwoordelijke van BSV Starlights. Hij heeft zich verdiept in alle regels en afspraken waaraan wij ons moesten houden en heeft de accommodatie coronaproof ingericht én zelf toezicht gehouden op het naleven van alle regeltjes. Zo kon BSV Starlights bijvoorbeeld als de eerste vereniging binnen Meierijstad de trainingen vorig jaar weer hervatten. 

Daarnaast is Toine animator geweest van tal van extra activiteiten voor de jeugdleden in het afgelopen anderhalf jaar, zodat de clubbinding ondanks alle maatregelen toch intact bleef. Wij zijn hem als bestuur en ook als leden heel erg dankbaar hiervoor!! 

 

De LEO-Award is een aanmoedigingsprijs voor iemand waarvan het bestuur verwacht dat hij of zij (in dit geval dus een hij) nog vele jaren heel veel voor onze vereniging kan en zal gaan betekenen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit ook voor Toine het geval zal zijn, ook al bereikt hij dit jaar een zeer respectabele leeftijd!  

De LEO-Award 2021 gaat daarom naar Toine van Heesch.