Skip to main content

Per afgelopen voorjaar zijn tot de p.r. commissie van BSV Starlights toegetreden Marga Verhoeven, Suzan Timmermans en Hen Verhoeven.

Deze drie personen willen proberen de komende tijd de honk- en softbalsport in Schijndel en omgeving onder de aandacht te houden en waar mogelijk in bredere zin voor het voetlicht te krijgen.

Marga zal zich o.a. bezighouden met interne communicatie en beleid, Suzan werkt vooral op het creatieve reclame- en marketingtechnische vlak en Hen probeert externe communicatie en nieuwe initiatieven aan te pakken.

Natuurlijk wil de commissie zich inzetten voor de honk- en softbal sport in het algemeen en BSV Starlights in het bijzonder, maar wat ze ook beoogt is extra ondersteuning bieden bij publiciteitszaken voor leden, teams, coaches, andere commissies en bestuur bij speciale gelegenheden of evenementen.

Een van de speerpunten die de commissie voor ogen heeft ligt in de hoek van de breedtesport: mensen van allerlei leeftijden en achtergronden in staat stellen kennis te maken met handschoen, bal en knuppel. Te denken valt het organiseren van een BAT-avond of middag. Een BAT (Basis Aan Thuisplaat) bijeenkomsten is een treffen voor groepen van ongeveer 10 of 20 personen die voor een basisinstructie, gevolgd door een wedstrijdje, een avond naar het softbalveld komen. Een poule van ervaren spelers en speelsters zou moeten worden ingericht om ad hoc als sparringpartner te functioneren.

Ook vindt de pr-commissie het van belang in de naaste toekomst de bewoners van de wijken St. Oedenrode en Veghel te informeren en op de hoogte te houden van honk- en softbalmogelijkheden in de wijk Schijndel. We zijn tenslotte allemaal Meierijstad, nietwaar? Hiervoor zullen initiatieven genomen worden.

Kortom leden, mocht je als individu, of als groep of team behoefte hebben aan speciale p.r. ondersteuning, schroom niet contact op te nemen met een van onderstaande. En wat jullie familie, vrienden of buren betreft zou de Pr-cie mee willen geven: “Take them out to the ballgame” !

Marga Verhoeven, 06-22988170, mehmverhoeven@home.nl
Suzan Timmermans, 06-14953525, suzan@ketelaarsreklame.nl
Hen Verhoeven, 06-42725843, henverhoeven@outlook.com