Skip to main content

Van 27 juni t/m 1 juli 2018 is het groot feest bij onze verenging, noteer deze data maar alvast!

Jubileumboek

In 2003 is een lustrumboek verschenen over de eerste 25 jaar van onze vereniging. De jubileumcommissie wil nu een vervolg op dit boek uit gaan geven, m.n. over de jaren van 2003 t/m 2017. Voor dit boek is de commissie op zoek naar materiaal, m.n. foto’s, verhalen, artikelen en informatie waarvan het leuk is om in dit boek opgenomen te worden. Dit materiaal mag van de afgelopen 40 jaar zijn!

Heb je thuis iets waarvan je denkt, dat moet in het boek, stuur het dan zoveel mogelijk digitaal toe aan Adrie Hellings: adrie.hellings@ziggo.nl

M.n. over de kampioensteams tussen 1988 en 2003 ontbreekt nog informatie in het archief. Wie weet daar nog iets van? Alvast bedankt!