Skip to main content

Mooi nieuws!! Vanaf 11 mei mogen alle teams van Starlights weer trainen.

Vanaf 29 april hebben de jeugdteams hun trainingen hervat en dat gaat keurig volgens de afspraken met gemeente en KNBSB. Nu is het ook de beurt aan de leden vanaf 19 jaar en de leden van de seniorenteams.

Voor hen geldt dat zij onder dezelfde voorwaarden mogen trainen als de leden van 13 jaar en ouder, nl. op gepaste afstand van 1½ meter.

Dat betekent ook dat junioren van 19+ nu ook mogen trainen met hun eigen juniorenteam

Het Starlights-protocol:

Trainen en spelen:

Alle teams mogen weer trainen vanaf komende week. Het trainingsschema vanaf 11 mei is bijgevoegd:

 • Beeball en honk- en softbal-leden tot en met 12 jaar: zij mogen onderling trainen en spelen:
  • honkbal pupillen die ouder zijn dan 12 mogen nog steeds niet meetrainen bij het pupillenteam, maar wel bij de groep 13 t/m 18 jarigen (bij Starlights de adspiranten honkbal)
  • het softbal adspirantenteam wordt nog steeds in twee afzonderlijke trainingsgroepen gesplitst
  • meisjes van Starlights uit beeball, pupillen honkbal en adspiranten softbal tot en met 12 jaar blijven voorlopig samen trainen en spelen
 • Jeugdleden vanaf 13 jaar, senioren en recreanten mogen trainen. Zij mogen geen onderlinge wedstrijden spelen maar wel spelvormen gebruiken waarbij zij onderling in alle situaties 1½ meter afstand moeten houden

De KNBSB is nog steeds van plan voor alle teams een competitie te organiseren. Hierover komt later duidelijkheid!

Afspraken voor in de praktijk (zie ook bijgevoegde poster):

 • Allereerst respecteren wij natuurlijk de basisregels die voor eenieder gelden: m.n. blijf thuis als je niet fit bent .
 • Personen passeren elkaar zo min mogelijk bij het betreden of verlaten van de accommodatie. Houd de 1,5 meter onderlinge afstand in acht!
 • Er is een  duidelijke aanloop/aanrijdroute van auto’s en fietsen zodat trainers en sporters de  accommodatie op een veilige manier  kunnen betreden
 • Starlights- en Avanti Korfballeden nemen ten opzichte van elkaar alle regels in acht (dat geldt m.n. voor de donderdag). Wij kunnen onze velden vanuit eigen ingangen betreden. Daarmee houden we het onderlinge menselijk verkeer goed gescheiden
 • Was veelvuldig je handen. Het kraantje op het veld is weer aangesloten
 • In kleedkamer 1 is allerlei materiaal voorhanden om handen te wassen en te ontsmetten. Er zijn 2 kleedlokalen open voor eventueel  toiletgebruik, dat zijn de meest linkse lokalen (links voor meisjes, rechts voor jongens). Bij (in uiterste nood) gebruik van het toilet graag ontsmetten! De kantine, overige kleedkamergebouw(en) en andere ruimtes zijn vooralsnog gesloten
 • De spelregels zijn aangeplakt in de dug-outs en bij kleedkamer 1
 • Gebruik zoveel mogelijk eigen persoonlijk materiaal. In geval dat niet aanwezig is, kan materiaal van de club tijdelijk als persoonlijk materiaal worden uitgereikt. Indien materiaal toch door meerdere leden moet worden gebruikt, is ontsmetting van belang. De club zal zorgen voor ontsmetting van overig gezamenlijk materiaal. Catchers maken geen gebruik van elkaars set.
 • Er is een Corona- verantwoordelijke op het veld. Die draagt een geel hesje. Deze persoon zal op een prettige wijze ieder op de regels wijzen en optreden waar nodig. Er zijn EHBO materialen en een AED snel beschikbaar
 • De regering nodigt ook nog-niet en niet-leden uit om deel te nemen aan onze sporten. Dat kan ook bij Starlights met inachtneming van de geldende regels

Voor trainers/coaches van seniorenteams:

 • Voer oefenvormen individueel uit of in zo klein mogelijke groepen
 • Gebruik geen oefeningen waarbij spelers en trainers/coaches binnen 1,5 meter van elkaar komen
 • Organiseer trainingsonderdelen in een afgebakende ruimte (bijvoorbeeld bullpen of slagtunnel/-kooi) met maximaal één speler

Voor alle sporters:

 • Gebruik (indien mogelijk) alleen je eigen materiaal zoals handschoen, knuppel, catcher-uitrusting, helm, handdoek om materiaal te drogen, et cetera
 • Zorg dat je eigen materiaal van een duidelijk merkteken is voorzien
 • Sla, voor zover mogelijk, met slaghandschoenen.
 • Gebruik geen kauwgom, tabaksproducten of zonnepitten om ‘spugen’ te voorkomen.

Voor ouders:

 • Zorg ervoor dat persoonlijke spullen en eigen materiaal van je kind van een duidelijk merkteken zijn voorzien
 • Het is niet de bedoeling dat je als ouder of verzorger als toeschouwer aanwezig bent op de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren)

Wij willen iedereen vragen om bovenstaande afspraken en het protocol van het NOC*NSF goed door te nemen. Dat is erg belangrijk! De gemeente zal streng toezien op het naleven van de afspraken.

In het algemeen geldt: gebruik het gezonde verstand en ga zeer zorgvuldig om met de veiligheid- en hygiëneregels!

Het trainingsschema vanaf dinsdag 11 mei ziet er als volgt uit:

Dag Tijd Team Veld Ingang Hoe te bereiken Welke leden worden verwacht
Dinsdag 18.30 uur Honkbal junioren Honkbalveld Poortje eerste honk honkbalveld Fietsen etc ; achter backstop Alle Honkbal junioren
Woensdag 20.00 uur Honkbal Senioren 1 Honkbalveld

Hoofdtoegang

Poortje eerste honk honkbalveld

Parkeerterrein; fietsen achter backstop Heren 1
Woensdag 18.30 uur Honkbal adspiranten Softbalveld Poortje achter softbalveld Afzetten bij pad camping, fietsen achter backstop Alle honkbal aspiranten en honkbal pupillen die 13 +
Woensdag

20.00

uur

Honkbal Senioren 2 Honkbalveld

Hoofdtoegang

Poortje eerste honk honkbalveld

Parkeerterrein; fietsen achter backstop Heren 2
Woensdag

19.30

uur

Recreanten Softbalveld Poortje achter softbalveld Parkeerterrein; Recreanten
Donderdag 18.30 uur Meisjes softbal tot en met 12 jaar Slagtunnel en jeugdveld om en om Poortje bij jeugdveld Via normale parkeerplaats achter het clubhuis; via paadje langs visvijver. Evt. fietsen achter backstop

Pien, Juul, Janna, Lucille, Liz, Nina, Gitta, Jelke

 

Donderdag 18.30 uur Softbal adspiranten Slagtunnel en jeugdveld om en om Poortje bij jeugdveld Via normale parkeerplaats achter het clubhuis; via paadje langs visvijver. Evt. fietsen achter backstop

Maud, Janske, Emma, Loes,Elvera

 

Donderdag 18.30 uur Beeball Honkbalveld Poortje eerste honk honkbalveld Afzetten bij inrijden  camping of veiliger bij kleine parkeerplaats aan de weg en via pad lopen naar poortje; fiets evt. binnen backstop Alle beeballers
Donderdag

19.30

uur

 

20.00

uur

Dames 1

Ingooien  op honkbalveld

 

Trainen op softbalveld

Poortje jeugdveld Via normale parkeerplaats achter het clubhuis; via paadje langs visvijver Dames 1
Donderdag 18.30 uur Honkbal pupillen Softbalveld Poortje achter softbalveld Afzetten bij pad camping, fietsen achter backstop Alle honkbal pupillen die niet ouder zijn dan 12 jaar

NOCNSF Protocol Verantwoord Sporten – mei 2020

Spelregels om weer veilig samen te sporten

Voorzitter Adrie Hellings is de coördinator en de contactpersoon voor het gebruik van de accommodatie: adrie.hellings@ziggo.nl

De trainingen voor de jeugd worden vanuit de Jeugd Technische Commissie (JTC) verzorgd. De contactpersoon hiervan is de voorzitter van de JTC Toine van Heesch: toine@vanheesch.org

De trainingen van de seniorenteams worden door de bekende trainers verzorgd. Zij zijn op de hoogte van de protocollen.

We hopen ook de seniorenleden allemaal zoveel mogelijk weer te begroeten. Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, dan horen wij het graag.