Skip to main content

Zoals vorige week is bekendgemaakt mogen kinderen t/m 18 jaar, onder voorwaarden, het sporten vanaf 29 april weer hervatten.

Voor de jeugdleden van BSV Starlights geldt het volgende:

 • Beeball en honk- en softbal-leden tot en met 12 jaar: zij mogen onderling trainen en spelen.
 • Pupillen, adspiranten en junioren  van 13 tot en met 18 jaar (jongeren): zij mogen onder voorwaarden trainen.
 • 19, 20 en 21 jarige junioren mogen helaas niet trainen en spelen.

Dat betekent in de praktijk:

 • dat honkbal pupillen die ouder zijn dan 12 niet mee kunnen trainen bij het pupillenteam, maar wel bij de groep 13 t/m 18 jarigen (bij Starlights de adspiranten honkbal)
 • dat het softbal adspirantenteam in twee afzonderlijke trainingsgroepen wordt gesplitst
 • dat de meisjes van Starlights uit beeball,  pupillen honkbal en adspiranten softbal tot en met 12 jaar voorlopig samen trainen en spelen

Het trainingsschema vanaf woensdag 29 april ziet er als volgt uit:

Dag Tijd Team Veld Ingang Hoe te bereiken Welke kinderen worden verwacht
Dinsdag 18.30 uur Honkbal junioren Honkbalveld Poortje eerste honk honkbalveld Honkbal junioren die 19 jaar of ouder zij mogen helaas niet meetrainen
Woensdag 18.30 uur Honkbal adspiranten Softbalveld Poortje achter softbalveld Afzetten bij pad camping, fietsen achter  backstop Alle honkbal aspiranten en honkbal pupillen die 13 jaar en ouder zijn
Donderdag 18.30 uur Meisjes softbal tot en met 12 jaar Slagtunnel en jeugdveld om en om Poortje bij jeugdveld Via normale parkeerplaats achter  het clubhuis; via paadje langs visvijver. Evt. fietsen achter backstop

Pien, Juul, Janna, Lucille, Liz, Nina, Gitta, Cato (en nog een paar weken Elvera)

 

 

Donderdag 18.30 uur Softbal adspiranten Slagtunnel en jeugdveld om en om Poortje bij jeugdveld Via normale parkeerplaats achter  het clubhuis; via paadje langs visvijver. Evt. fietsen achter backstop

Maud, Janske, Emma, Loes (en na een paar weken Elvera)

 

Donderdag 18.30 uur Beeball Honkbalveld Poortje eerste honk honkbalveld Afzetten  kan bij inrijden pad camping  of veiliger bij kleine parkeerplaats aan de weg en via pad lopen naar poortje;  fiets evt. binnen backstop Alle beeballers
Donderdag 18.30 uur Honkbal pupillen Softbalveld Poortje achter softbalveld Afzetten bij pad camping, fietsen achter  backstop Alle honkbal pupillen die niet ouder zijn dan 12 jaar

 

Bijgevoegd zijn de protocollen van de gemeente Meierijstad en van de KNBSB die gelden voor alle leden, sporters, trainers, bestuurders en ouders/verzorgers.

Wij willen iedereen vragen om de onderdelen van de protocollen die van toepassing zijn door te nemen. Dat is erg belangrijk! De gemeente zal streng toezien op het naleven van de afspraken, m.n. voor de groep 13-18 jarigen.

In het algemeen geldt: gebruik het gezonde verstand en ga zeer zorgvuldig om met de veiligheid- en hygiëneregels.

Belangrijke regels zijn:

 • Trainers en begeleiders houden in alle situaties afstand  van 1 ½ meter van elkaar en van spelers en hebben geen contact met trainingsmaterialen.
 • Trainingsgroepen tot en met 12 jaar gebruiken zoveel mogelijk persoonlijk spelmateriaal  of gebruiken het teameigen spelmateriaal. Zij kunnen alle bekende trainings- en onderlinge wedstrijdvormen gebruiken
 • Trainingsgroepen van 13 t/m 18 jaar gebruiken zoveel mogelijk persoonlijk spelmateriaal in alle situaties. Starlights zal proberen voorraadmateriaal aan individuele sporters tijdelijk beschikbaar te stellen zodat zij het als persoonlijk materiaal kunnen gebruiken. Bij noodzakelijk gezamenlijk gebruik  worden de regels van desinfectie steeds toegepast
 • Er is een corona-verantwoordelijke vanuit de Jeugd technische commissie (JTC) herkenbaar bij de trainingen aanwezig. Deze persoon heeft de mogelijkheid om te corrigeren, daar waar dat nodig is
 • Er zijn EHBO materialen en een AED snel beschikbaar
 • Trainers spreken elkaar én sporters aan bij overtreding van de regels en ongewenst gedrag
 • Er is in geval  van een persoonlijk letsel een set persoonlijke beschermingsmiddelen voor  trainers aanwezig. Overigens handelt men in zeer ernstige situaties zoals dat normaal ook gebeurt
 • De hygiëneregels worden vermeld bij de ingang/poorten van de sportaccommodatie
 • Personen passeren elkaar zo min mogelijk bij het betreden of verlaten van de accommodatie. Houd de 1,5 meter onderlinge afstand in acht!
 • Er is een  duidelijke aanloop/aanrijdroute van auto’s en fietsen zodat trainers en sporters de  accommodatie op een veilige manier  kunnen betreden. Ouders zetten hun kinderen af bij de poorten zoals hierboven vermeld
 • De kantine, kleedkamergebouw(en) en andere ruimtes zijn vooralsnog gesloten. Sportmaterialen zijn op het sportveld beschikbaar voor trainers en sporters. Alleen het toilet mag in uitzonderlijke gevallen gebruikt worden;
 • Er zijn persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen (water, zeep en voldoende papieren handdoekjes)
 • Starlights- en Avanti Korfballeden nemen ten opzichte van elkaar alle regels in acht (dat geldt m.n. voor de donderdag). Wij kunnen onze velden vanuit eigen ingangen betreden. Daarmee houden we het onderlinge menselijk verkeer goed gescheiden
 • Er zijn 2 kleedlokalen open voor eventueel  toiletgebruik, dat zijn de meest linkse lokalen (links voor meisjes, rechts voor jongens)
 • Trainers zorgen voor materialen en het openen van de poorten die gebruikt worden
 • Starlights meldt zich aan via Sjors Sportief Corona  om belangstellenden onze sport te laten proberen. Ook kinderen die geen lid zijn mogen van de regering mee sporten met inachtneming van de regels. Zij melden zich via hun ouders aan bij Starlights. Na toestemming zijn zij welkom. Meldt vriendjes etc. gerust aan
 • Zie verder m.n. het KNBSB-protocol in de bijlage
 • Per week worden waar nodig aanpassingen gedaan.

Voorzitter Adrie Hellings is de coördinator en contactpersoon voor het gebruik van de accommodatie: a.hellings@ziggo.nl

De trainingen worden vanuit de Jeugd Technische Commissie verzorgd. De contactpersoon hiervan is Toine van Heesch: toine@vanheesch.org

We hopen de jeugdleden vanaf 29 april allemaal zoveel mogelijk weer te begroten. Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, dan horen wij het graag.